तुलना | Don’t Compete With Other

  तुलना | Don’t Compete With Other तुलनेच्या विचित्र खेळात अडकू नका कारण या खेळाला अंत नाही..! जिथे तुलना सुरु होते तिथे आनंद आणि आपलेपण संपते…..!  

  Read More

  प्रश्न

  प्रश्न आयुष्य कोणासाठी थांबत नाही फक्त आयुष्य जगण्याची कारण बदलतात…. सर्वच प्रश्न सोडवून सुटत नाहीत काही प्रश्न “सोडून” दिले की आपोआप सुटतात……

  Read More

  आयुष्य

  आयुष्य आयुष्य… हि एक अशी Train🚂 आहे… जी जन्मापासून ,मृत्युपर्यंत- सुख-दुःखाच्या… वेगवेगळ्या फलाटांवर थांबते..! आणि आपल्याला … अनुभवाचं तिकीट घेण्यासाठी प्रत्येक स्टेशनवर— उतरायला भाग पाडते…..!!

  Read More