Category: Marathi Charoli

    आयुष्य

    आयुष्य आयुष्य… हि एक अशी Train🚂 आहे… जी जन्मापासून ,मृत्युपर्यंत- सुख-दुःखाच्या… वेगवेगळ्या फलाटांवर थांबते..! आणि आपल्याला … अनुभवाचं तिकीट घेण्यासाठी प्रत्येक स्टेशनवर— उतरायला भाग पाडते…..!!

    Read More