Month: July 2018

    एखाद्याच्या घरात रहायला आपल्याला जागा हवी असेल तर सर्वप्रथम त्या व्यक्ति च्या मनात जागा करणे | Secret Of Marketing

    मनात जागा करणे – ती जपून ठेवणे काल अशीच emailer च्या subject line बद्दल चर्चा चालली होती . त्यासाठी आम्ही आमच्या competitor चा रेफेरन्स घेत होतो. email ची subject line कशी असावी जेणेकरून आपल्या product promotion साठी ते जास्त फायद्याचं असेल. यावर बोलताना मी competitor च्या email subject line च्या referance घेऊन बोलली की, एखाद्याच्या घरात रहायला आपल्याला जागा हवी असेल तर सर्वप्रथम त्या व्यक्ति च्या मनात जागा करणे महत्वाचे असते आणि ती जपून ठेवणे त्याहून महत्वाचे असते. Meaning Is Important  | विचार करणे अती आवश्यक असते. हे वाक्य ऐकायला खूप मार्मिक वाटते पण त्याचा नीट विचार केला तर त्यामध्ये खूप मोठा […]

    Read More