यश | Success

  यश | Success

  “जेवढी मोठी स्वप्न असतात,
  तेवढ्याच मोठ्या अडचणी पण येतात,
  आणि जेवढ्या मोठ्या अडचणी येतात,
  यश सुद्धा तेवढच मोठ्ठं मिळतं….”

  Related Post

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *