प्रश्न

  प्रश्न

  आयुष्य कोणासाठी थांबत नाही
  फक्त आयुष्य जगण्याची कारण बदलतात….
  सर्वच प्रश्न सोडवून सुटत नाहीत
  काही प्रश्न “सोडून” दिले की आपोआप सुटतात……

  Related Post

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *